2011 Mooi Praktijk

Wat is Core-energetica

Core is het Latijnse woord voor ‘hart’. In Core-energetica is het uitgangspunt dat ieder mens in de kern van zijn hart goed en liefdevol is. Ieder mens probeert zijn hart te beschermen tegen teleurstelling en pijn. In een verdedigingsreflex blokkeert hij de toegang naar zijn hart. Hij vormt een pantser waardoor hij geen pijn meer voelt, maar waardoor hij ook is afgesneden van gevoelens van diepe vreugde en liefde.

In de Core-energetica wordt gewerkt met zowel jeugdervaringen als met het hier en nu. In het hier en nu gaat het vooral om inzicht in de vicieuze cirkels die je in stand houdt en in het nemen van eigen verantwoordelijkheid.

De methode werkt met het lichaam door beweging, ademhaling en persoonlijke interactie. Patronen die je blokkeren in jezelf en in relatie tot anderen worden onderzocht. Vooral de patronen die je ervan weerhouden om te genieten en het leven voluit te leven vanuit je eigen waarheid, je eigen levensopdracht.

Core-energetica brengt je terug bij je vermogen om te voelen, brengt je terug bij je eigen waarheid en geeft je de kracht om vanuit je authentieke kern te leven. Dit leidt tot diepere relaties, diepere levensvreugde en tot een vol contact met de realiteit waarin je leeft.

Core-energetica is een therapeutische methode die is ontwikkeld door psychiater John Pierrakos. Deze is gebaseerd op de uitgangspunten van Sigmund Freud en Wilhelm Reich.

 

Coreenergetica